Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

nelkke
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum viaunknown6 unknown6
nelkke
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunknown6 unknown6
nelkke
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunknown6 unknown6
nelkke
9225 c1c6 500
Reposted fromkolaisimba kolaisimba viaunknown6 unknown6
nelkke
8677 7ba1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunknown6 unknown6
nelkke
nelkke
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viaunknown6 unknown6
nelkke
Jaka była? Była inna, była wyjątkowa. Nie była przystosowana do tego toksycznego świata. Była trochę jak takie dziecko. Kiedy poszła golić nogi, wracała cała we krwi. Cieszyła się kiedy widziała balon. Jej nagłe wybuchy złości i pokręcony charakter, raz była słodką delikatną dziewczynką, a za chwilę dziką i namiętną kobietą. Bolało ją, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, że jest zło, że ludzie są zawistni, nawet to że dziwki są tanie. Ale przede wszystkim, wierzyła w miłość jak nikt inny i kochała, kochała najmocniej na świecie.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunknown6 unknown6
nelkke
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaunknown6 unknown6
nelkke
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaunknown6 unknown6
nelkke
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaunknown6 unknown6
nelkke
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viaunknown6 unknown6
nelkke
0102 9efd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaunknown6 unknown6

June 30 2015

nelkke

Le Pianoquarium

Rage

FiddleBack

Swamp of Soap

Voice of Crystal

Everlasting Blues
Cyril Rolando
nelkke
5671 5365 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaunknown6 unknown6
7222 b2e3 500

anamorphosis-and-isolate:

― The Double (2013)
Simon: Because I know what it feels like…to be lost and lonely and invisible.

Reposted fromtwice twice viaunknown6 unknown6
nelkke
Reposted frompeper peper viaunknown6 unknown6
nelkke
5017 7539 500
nie solić gołębi
Reposted frompankamien pankamien viaunknown6 unknown6
nelkke
7149 0b89
Reposted fromrof rof viaunknown6 unknown6

June 15 2015

4281 9ec7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl